Charlotte Maertens

Als klinisch psychologe geef ik begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (8-25jaar) met diverse bezorgdheden en moeilijkheden: emotionele moeilijkheden (angst, depressieve gevoelens, faalangst, laag zelfbeeld,…), ontwikkelingsmoeilijkheden (ADHD, tics,..), gedragsmoeilijkheden (impulscontrole, agressie,…), moeilijke situaties (trauma, familiale problemen, …),… .

Hoewel ik voornamelijk individueel werk, zal ik afhankelijk van de leeftijd, noden en wensen ook de ouders en/of het gezin uitnodigen om mee in gesprek te gaan.

Tijdens een eerste gesprek gaan we de hulpvraag verkennen. Ook de positieve krachten zullen aan bod komen. We bekijken vervolgens samen welke doelstellingen kunnen gesteld worden. Zeker bij jongere kinderen nodig ik in een eerste gesprek graag de ouder(s) uit om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de bezorgdheden. Als er tijdens dit eerste gesprek 'een klik' is, kunnen we daarna de begeleiding opstarten aan de hand van gesprek, creatief materiaal en/of spel.

Ik maak op regelmatige basis gebruik van leeftijdsadequate feedback instrumenten om de begeleiding te evalueren. Dit maakt tijdige bijsturing en verdere individuele afstemming mogelijk. 

Doelgroep:

Kinderen (vanaf 8 jaar), jongeren en jongvolwassenen (tot 25 jaar)

Ondersteuning bij: 

° Emotionele moeilijkheden:
      - depressieve gevoelens, faalangst, stress, laag zelfbeeld, ...
° Gedragsmoeilijkheden
° Trauma, rouwverwerking
° Familiale moeilijkheden
° Eetproblemen
° Angsten
° ...

Bijkomende informatie

Master in de klinische en gezondheidspsychologie optie kinderen en jongeren KULeuven  (892122508)

Certificaat Life Space Crisis Intervention (LSCI)

Praktisch

Een consultatie kost 50 euro en duurt ongeveer een uur.

Betalen kan cash of via bancontact app.

Adres. Mechelsebaan 1, 3140 Keerbergen (1e verdiep)

Contact

Voor een afspraak kan je mij bellen of mailen:

Tel. 0479 36 63 22

Email. maertens.psycholoog@gmail.com